برای تبدیل فضای داخلی یک کمد دیواری عمیق به محیطی کاربردی می توان از تجهیزات مخصوص آن استفاده کرد. نصب این لوازم باعث بر برقراری نظم و ترتیب در فضای داخلی کمد می شود. همچنین زمان کمتری را صرف پیدا کردن لباس، کفش یا سایر لوازم مورد نیازمان خواهیم کرد و با سهولت بیشتری آن ها را می یابیم. زیرا هریک از زیر مجموعه های این گروه به کالایی خاص تعلق دارد. تجهیزات کابینت و کمد شامل گروه بزرگی از انواع سبد البسه، جا کفشی، رگال آویز لباس، باکس مدارک و جواهرات، آویز شلوار، پریز توکار کابینت و غیره می شود.