هر کدبانو سعی دارد برای نشان دادن نظافت بیشتر محیط سطل زباله آشپزخانه را پنهان کند. از طرفی به دلیل استفاده ی مداوم از آن جهت ریختن دور ریزها ترجیح می دهد دسترسی آسانی به سطل داشته باشد. برای رسیدن به این هدف می توان سطل زباله آشپزخانه را داخل کابینت زیر سینک ظرفشویی قرار داد. در این زمینه محصولات مختلفی از جمله انواع سطل زباله ریلی و سطل زباله تاندم به بازار عرضه شده اند. هنگام انتخاب هریک از این مدل ها بهتر است به ابعاد کابینت و فضای اشغال شده توسط لگن و شیر آلات توجه داشته باشیم.