با نصب سبد جا ادویه‌ای داخل کابینت بهترین استفاده را از یک فضای 15 یا 20 سانتی در آشپزخانه خواهیم داشت. پیشنهاد می کنیم که جهت دسترسی آسان به لوازم آشپزی مانند ظروف ادویه و افزایش سرعت در انجام کارها، یک کابینت کم عرض کنار اجاق یا یخچال تعبیه کنید. سبد جا ادویه ای ریلی زیر مجموعه سبد سوپری مواد غذایی به شمار می رود که به دلیل پهنای کم طبقات با این نام در بازار شناخته می شود. عرض این سبدها معمولا 15 تا 30 سانتی متر است و دارای ارتفاع 60 الی 220 سانتی متر هستند.