سبد سوپری ظروف

استفاده ی روزانه ما از ظروف موجود در آشپزخانه باعث افزایش اهمیت مکان قرار گیری و دسترسی آسان به آن ها شده است. به همین منظور می توان سبد سوپری ظروف را داخل کابینت نصب کرد. این سبد دارای مدل های متنوعی است که وجود ریل در کلیه ی آن ها نقطه ی مشترکشان به شمار می رود. سبد سوپری ظروف مشابه طبقات متحرک کابینت آشپزخانه عمل می کند. به همین دلیل با نصب آن خارج کردن لوازم سنگین از جمله قابلمه ها از داخل کابینت با سهولت بیشتری امکان پذیر است.