معمولا فضای داخل کابینت زیر سینک ظرفشویی را به مکان قرار گیری مواد شوینده و بهداشتی اختصاص می دهیم. برای نظم دهی و دسترسی آسان به آن ها می توان از سبد سوپری مواد شوینده استفاده کرد. با نصب این سبد از احتمال ریختن مواد شوینده کف کابینت نیز جلوگیری خواهیم کرد. همچنین سبد سوپری مواد شوینده را می توان داخل کابینت کنار ماشین ظرفشویی یا لباسشویی نیز قرار داد. ابعاد و مدل های مختلفی از این سبد در بازار وجود دارد که می توان با توجه به اندازه ی کابینت (یونیت) و فضای موجود آنچه مورد نیازمان است را خریداری کرد.