برای آشپزخانه کوچک خرید آبچکان آویز کابینت یکی از گزینه های مناسب است. زیرا پس از اتمام شستشوی ظروف و خشک شدن آن ها می توان آبچکان را داخل کابینت قرار داد. همچنین گاهی با وجود داشتن ماشین ظرفشویی نیاز به یک آبچکان یا سبد کوچک جهت موارد ضروری احساس می شود. از آنجا که آبچکان آویز کابینت به فضای خاصی نیاز ندارد برای این مسئله بهترین انتخاب است. اگر تصمیم دارید که آبچکان را در مکانی جز بالای سینک ظرفشویی آویزان کنید، جهت جلوگیری از خیس شدن صفحه ی کانتر اولویت را به مدل های سینی دار اختصاص دهید.