سبد سوپر یخچالی یکی از مدل های سوپر مارکت کابینت آشپزخانه به شمار می رود که به دلیل استفاده از کلیه ی فضای موجود به محبوبیت قابل توجهی دست یافته است. این سبد تاندم شباهت ظاهری بسیاری با طراحی داخلی یخچال ها دارد. به عنوان مثال همانگونه که بر روی درب یخچال طبقاتی جهت قرار دادن مواد غذایی نصب شده و همگی قابلیت تنظیم ارتفاع را دارند، سبد سوپر یخچالی نیز دارای این مزیت است. در این مدل دسترسی به لوازم داخل کمد به آسانی امکان پذیر است. زیرا سبد سوپری داخل کابینت به وسیله ی دو اهرم به درب کابینت متصل بود و با باز شدن آن، کلاف (طبقات داخل کمد) به جلو کشیده می شوند.