سطل زباله توکار درب بازشو شامل مدل هایی می شود که مخزن آن به درب کابینت آشپزخانه متصل شده و همزمان با باز و بسته شدن درب، مخزن سطل داخل و خارج می شود. نکته ی قابل توجه در رابطه با سطل زباله توکار درب بازشو این است که نحوه ی خروج سطل دسترسی آسان تری نسبت به سایر مدل ها برایمان فراهم می کند. همچنین طراحی این مدل به گونه ای است که هنگام بسته شدن درب کابینت، مخزن به صورت کامل داخل کمد قرار می گیرد و هیچ گونه فشار یا آسیبی به دلیل وزن آن به درب کابینت وارد نخواهد شد.

سطل زباله آشپزخانه

سطل آشغال کابینتی مدل 846

سطل زباله آشپزخانه

سطل ریلی کابینتی مدل 844