انواع مختلفی از سبد سیب زمینی و پیاز در بازار وجود دارد که برخی از آن ها داخل کابینت نصب می شوند. از آنجا که یک صفحه در قسمت کف این مدل از سبدهای سوپری تعبیه شده برای قرار دادن مواد غذایی مانند سیب زمینی و پیاز کاملا مناسب هستند. این صفحه مانع ریختن پوست پیاز و سیب زمینی داخل کابینت می شود. اغلب مدل های سبد سیب زمینی و پیاز داخل کابینتی دارای ریل هستند. همچنین وجود ابعاد متنوعی از لحاظ طول و عرض در رابطه با این سبد به ما امکان انتخاب آن برای یونیت های متفاوت را فراهم می سازد.